محصولات
معرفی محصولات

سرم ضد دیفتری، اولین فراورده بیولوژیک در حوزه بیماری های انسانی بود که توسط موسسه رازی ابتدا در سال 1317 و سپس در سال 1321ساخته شد، در حال حاضر 10 واکسن و به عبارتی 60 درصد واکسن های رایج مورد نیاز کشور در این موسسه ساخته می شود.

سوالات متداول

تمامی محصولات موسسه رازی را می توانید از ... تهیه فرمایید.

برای پاسخ به این سوال لطفا با با ما تماس بگیرید.

بروشور محصولات رازی در صفحه محصولات سایت موسسه موجود می باشد.