ارتباط با ما
به طور مستقیم با ما در تماس باشید
  • آدرس : کرج - خیابان شهید بهشتی - حصارک
  • تلفن تماس موسسه : 92 - 34988487 - 026
  • تلفن تماس موسسه : 34502901 - 026
  • اداره فناوری اطلاعات : 34988454 - 026
  • فکس : 34552194 - 026
  • تلفکس : 44 - 34570038 - 026
  • ایمیل INT@RVSRI.AC.IR
  • کد پستی 3197619751
نام و نام خانوادگی خود را کامل وارد نمایید
ایمیل جهت دریافت پاسخ وارد نمایید
شماره تماس مربوط به خود را وارد نمایید