حراست
گزيده‌ای از فرمايشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جايگاه حراست
بايد با مردم مرتبط باشيد، اطلاعات مردم برای شما ناگزير است. شما با همه سرویس‌های اطلاعاتی دنيا که بعضی‌شان تجهيزات خيلی پيشرفته دارند فرق داريد. رابطه خود را با مردم محکم کنيد. کاری کنيد که مردم با شما قربه الی الله همکاری کنند.
مهم‌ترین وظيفه مسئولان خدمت به مردم است زيرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت‌رسانی به مردم است. عشق‌ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظايف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزش‌های احتمالی مردم بايد همراه با عفو و گذشت برخورد نمايند. چشم‌پوشی از خطاهای قابل‌اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون‌شکنان و گروه‌ها و باندهای خاص منفعت‌جو و قدرت‌طلب بدانيد، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجويی‌های اين گروه‌ها و باندها ظلم و بی‌عدالتی است.
  حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئوليتی خطير را متوجه هر فرد می‌کند چراکه می‌بايست آن‌چنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسير تهمت و اتهام قرار نگيرد و از پذيرفتن رنگ‌ها مبرا باشد و بتواند در جامعه‌ای که دشمنان عادت به شيطنت و فريب دارند از ولايت و اصول دينی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد. لذا عمل به احکام و موازين شرعی و اسلامی در تمام امور و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيری و قانون‌گرایی و رعايت اصول اساسی اسلام يعنی تکريم ارباب‌رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسيار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.