کووید19
سوالات متداول

بله تزریق واکسن کووید19 برای عموم آزاد می باشد.

برای شرکت در واکسیناسیون داوطلبانه، لطفاً با این شماره ........ تماس بگیرید.