اختصاصی خبر
اخبار مرتبط
مقالات مرتبط
جزییات خبر

واکسن سرخک ، سرخجه، اوریون در دزاژ 1 و 2 و 5 دزی


تاریخ درج خبر: 1402/2/14
تعداد بازدید: 423
زمان مطالعه:

سرخک،اوریون و سرخجه (MMR)

سرخک،اوریون و سرخجه (MMR)

نوع و شکل واکسن:
•    زنده تخفیف حدت یافته و لیوفیلیزه جهت تهیه محلول تزریقی
ترکیب واکسن:
•    پس از آماده سازي، هر دز واکسن 0/ 5 ) میلی لیتر(حاوي مواد زیر است:
ترکیبات فعال:
•    حداقل 1000 واحد (10 3 CCID50) ویروس تخفیف حدت یافته سرخک، سویه AIK-C
•    حداقل 1000 واحد(10 3 CCID50) ویروس تخفیف حدت یافته اوریون، سویه Hoshino
•    حداقل 1000 واحد(10 3 CCID50)  ویروس تخفیف حدت یافته سرخجه، سویه Takahashi
ترکیبات غیرفعال: 
•    حداکثر 10 میکروگرم نئومایسین و کانامایسین
•    ژلاتین هیدرولیز شده، سوربیتول، سدیم گلوتامات
•    براي تکثیر ویروس هاي بکار رفته در این واکسن از سلول دیپلویید انسانی (MRC-5)   و فیبروبلاست جنین جوجه استفاده شده است.
موارد مصرف:
•    این واکسن براي ایجاد ایمنی فعال علیه بیماري هاي سرخک، اوریون و سرخجه تهیه شده است.
دز، روش مصرف و راه تجویز:
•    قبل از آماده سازي، دماي حلال همراه واکسن )آب قابل تزریق(  را به دماي 2 تا 8 درجه سانتی گراد رسانیده و سپس با رعایت شرایط آسپتیک به ویال افزوده و محتواي آن را به آرامی تکان دهید تا کاملا حل شود (محلول بدون ذره) سپس5/0 0 میلی لیتر از محلول حاصل را از راه زیرجلدي (ترجیحا در بالاي بازو) تزریق نمایید.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    واکسیناسیون طبق دستورالعمل کمیته کشوري ایمن سازي انجام می گیرد.
•    براي ایجاد ایمنی کامل تجویز دو دز در سنین 12 و 18 ماهگی توصیه می گردد.
•    این واکسن را می توان بصورت همزمان با واکسن هاي DTP, dT, TT, BCG, OPV, IPV ، هموفیلوس انفلوانزاي تیپ b، هپاتیت B و تب زرد، مکمل ویتامین Aاستفاده کرد. 
نحوه مصرف در بارداري و شیردهی:
•    تجویز این واکسن در زنان باردار و یا مشکوك به بارداري مجاز نمی باشد.
موارد منع مصرف:
•    حساسیت به هر یک از اجزا واکسن از جمله ژلاتین، نئومایسین و کانامایسین
•    در کودکان زیر یک سال مگر در موارد خاص و با نظر پزشک
•    در زنان باردار و یا مشکوك به بارداري
•    تب بالا و یا عفونت هاي شدید تنفسی (تب خفیف و عفونت هاي خفیف دستگاه تنفسی و یا اسهال خفیف مانع تزریق واکسن نخواهند بود).
•    حداقل تا 3 ماه پس از تزریق خون، پلاسما و ایمونوگلوبولین ها
•    پرتو درمانی، مصرف داروها یا بیماري هاي تضعیف کننده سیستم ایمنی
•    در موارد نقص ایمنی اولیه و یا اکتسابی، توبرکلوز فعال درمان نشده و بدخیمی ها
عوارض جانبی:
•    پس از تجویز واکسن امکان بروز تب خفیف، حدود  8/37 درجه سانتی گراد (5% افراد،  7 تا 12 روزپس از تجویز واکسن، تب بالاي 4/39 درجه سانتی گراد را به مدت 1 تا 2 روز تجربه می کنند)، بثورات جلدي (ممکن است در 2% افراد، 7  تا 10 روز پس از واکسیناسیون به مدت 2 روز دیده شود)، خارش، پاروتیدیت و ارکیت خفیف و گذرا، اختلال در شنوایی، تورم ملایم غدد لنفاوي پشت گردن، درد و تورم زود گذر مفاصل و در موارد نادر انسفالیت، مننژیت آسپتیک و ترومبوسیتوپنی وجود دارد.
•    در محل تزریق ممکن است برجستگی کوچکی ظاهر شود که به تدریج جذب شده و از بین خواهد رفت.
•    در برخی موارد به علت وجود ژلاتین در واکسن، ممکن است واکنش هاي آنافیلاکتیک رخ دهد. در چنین مواردي تجویز آدرنالین 10000/1 و دیگر اقدامات لازم زیر نظر پزشک توصیه می شود.

تداخلات دارویی:
•    از مصرف پلاسما و ایمونوگلوبولین ها حداقل تا 3 ماه قبل و پس از تجویز این واکسن خودداري شود.
•    تجویز داروهاي تضعیف کننده سیستم ایمنی با مصرف این واکسن تداخل ایجاد می نماید.

هشدار و احتیاطات:
•    در صورت بروز واکنش هاي آنافیلاکتیک، تجویز آدرنالین تحت نظر پزشک توصیه می شود.
•    به دلیل احتمال بروز عوارض تراتوژنیک، توصیه می گردد حداقل تا یک ماه پس از تجویز واکسن از بارداري خودداري شود.
•    قبل از هر بار تزریق، ویال حاوي واکسن را به آرامی تکان دهید تا کاملا یکنواخت شود.
•    به شرط حفظ زنجیره سرد و شرایط آسپتیک، واکسن آماده مصرف حداکثر تا 6 ساعت قابل استفاده می باشد.
•    پس از انقضاي تاریخ مصرف از تزریق واکسن خودداري شود.
•    از یخ زدن واکسن آماده تزریق جلوگیري و در این صورت از مصرف آن خودداري شود.
•    به هنگام تزریق واکسن شرایط آسپتیک رعایت شود.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداري:
•    این واکسن در دماي 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود. در این شرایط، واکسن تا تاریخ انقضاي درج شده بر روي برچسب قابل مصرف می باشد. حلال همراه واکسن در دماي 20 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداري شود.
* نگهداري واکسن لیوفیلیزه در دماي زیر صفر درجه مجاز می باشد.
نحوه معدوم نمودن باقی مانده و ویال واکسن:
•    وسایل یک بار مصرف مورد استفاده و ویال خالی واکسن در ظرف مخصوص وسایل تیز ریخته شده و سپس به طور صحیح سترون سازي(اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب)  و دفن بهداشتی شوند
بسته بندي:
این واکسن در ویال هاي 5 دزي و 2 دزي به صورت لیوفیلیزه و همراه با حلال عرضه می شود.ت یافته

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: